Forside

Haveblad - Reklamation

Kommende numre af Havebladet 2017


Nr. 5. primo december 2017.

 

Har du ikke modtaget Havebladet?

 

I så fald kan du ringe til vores bladdistributørs kundeservice tlf: 66805611 

 

Mandag til torsdag fra kl. 10-15. og fredag fra kl. 10-13.

 

Før du ringer og reklamerer over manglende modtagelse af Havebladet, bedes du overveje følgende:

 

  • Har du tjekket med din bestyrelse, at du står med korrekt navn og adresse i medlemssystemet? Havebladet leveres nu i et ”omslag”. Der er ikke påtrykt navn på omslaget kun adressen, derfor er det meget vigtigt, at adressen står anført som den officielle godkendte postadresse.

 

  • Har du tjekket med din bestyrelse, at du er blevet oprettet i medlemssystemet efter dit køb af haven?

 

  • Husk at selvom du har meldt midlertidig adresseændring til haven, bliver Havebladet stadig leveret til folkeregisteradressen (se Havebladet 1/2016 s. 33)

 

  • Havebladet udkommer 5 gange årligt.

Kurser 2017.

Der bliver afholdt nye kurser i 2017.

 

Tryk her for yderligere informationer.

Søg på kolonihave.dk

Seneste fra Havehjørnet

Aktiv i haven - Oktober

 

04 06 oktober frugthaven Æble Discovery

Husk også - at det er plantetid for alle løvfældende træer og buske. Stedsegrønne kan dog også plantes.

Om det at vedligeholde

 

25vedligeh2012050

Det vi holder af – det vedligeholder vi!

Bæredygtighed og planlægning af havekolonien

 

I forbindelse med udgivelse af rapporten om Kolonihavernes fremtid i 2000 pegede kolonihaveudvalget bl.a. på et behov for at prioritere havekolonierne som en del af agenda 21 arbejdet i landets kommuner.